Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie
Rotterdamse Rijweg 130
3042 AS Rotterdam
  010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Home | Covidvaccinaties

Covidvaccinaties

(English below)

Deze pagina houden we up-to-date, met de huidige stand van zaken rondom de Coronavaccinatie in onze praktijk.
Onze praktijk wordt vanwege de constant veranderende adviezen en geluiden vanuit de overheid, veel gebeld. Lees dus dit bericht door, hier staat alles wat wij weten.

We vragen u niet meer te bellen of mailen met de vraag of u reserve kunt zijn. Het is helaas ook niet mogelijk om individuele uitzonderingen te maken op de vaccinatiestrategie of het selectieproces. Zij komen op een later moment, maar zo snel als mogelijk, aan de beurt op basis van hun leeftijd.

 

Uw tweede vaccinatie AstraZeneca – versneld?

De Gezondheidsraad heeft op 20 mei naar buiten gebracht dat we een interval van 4-12 weken mogen hanteren, in plaats van 10-12. Meerdere grootschalige Britse onderzoeken wijzen dat er mogelijk wel een hogere effectiviteit is bij een interval van 12 weken (bron), maar de Gezondheidsraad vond dit onvoldoende bewijs.

We kunnen dit vernieuwde advies niet negeren, dus we zullen een eerder prikmoment inplannen voor hen die dat willen. 6 augustus blijft staan voor hen die wel 12 weken willen aanhouden.

We zullen iedereen contacteren om het eerdere prikmoment aan te bieden. Bel niet naar de praktijk.

 

Voorbereiding op vaccinatie:

Wanneer: 14 mei en 6 augustus (op afspraak)
Waar: Onze praktijk
Voorbereiding:
1. Lees deze gezondheidsverklaring goed door en contacteer ons indien u ergens ‘ja’ op antwoordt
2. Lees de toelichting registratie door RIVM
3. Kom op tijd op de afspraak met een mondkapje

Uitzondering: Indien u <6 maanden voor uw eerste prik Covid-19-besmetting heeft doorgemaakt, hoeft u geen tweede vaccin omdat u al voldoende beschermd bent. Deze keuze is aan u, het nemen van een tweede vaccin is niet bezwaarlijk. Dit geldt voor alle soorten Covid vaccins.

Opmerking; U kunt niet een ander vaccin kiezen. Als huisartsen hebben wij hier ook geen invloed op; de overheid bepaalt wie welk vaccin krijgt.

 

Wanneer is de rest aan de beurt?

Iedereen geboren in of voor 1955, of in 1961-1966, kan inmiddels online een afspraak maken bij de GGD, ook zonder een brief te hebben ontvangen. In de brief staat wel een telefoonnummer, als u daar een voorkeur voor heeft.

Voor hen in een medisch (hoog)risicogroep, dus inclusief de griepprik-groep, is iedereen reeds uitgenodigd. Heeft u nog niets, neem dan contact op met ons.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Vul deze vragenlijst in om te weten wanneer en van wie u uw uitnodiging kunt verwachten.

Heeft u nog vragen over de vaccinatie? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

 

 

 We shall keep updating this page according to the latest news regarding the Covid vaccinations in our practice. Our practice has been swamped with questions, a result of the ever-changing regulations and advice from government. This takes up a lot of our assistants’ time. Hence, we kindly ask you to read this information before contacting us.

We ask you to please stop calling and e-mailing the practice to ask if you can be stand-by in case of leftover doses. The vaccination of our patients is already a huge logistical job for our assistants, and people with actual medical inquiries struggle to get through.

We also cannot make any exceptions on the vaccination strategy or selection process, since this is decided by the government.

 

Your second shot of AstraZeneca – earlier?

In a renewed advice, the Dutch national health board has decided that the interval is 4-12 weeks instead of 10-12. There were several British medical journals that reported that the effifacy appears to be higher with a 12-week interval (Lancet 2021, BMJ 2021), but the national health board does not find this sufficient proof.

We cannot ignore this renewed advice, so we will offer everyone the opportunity to get their second jab earlier.
August 6th will continue as planned, for those that are fine with the 10-12 week interval.

We will contact everyone to offer the earlier 2nd jab. Do not call the practice.

 

Preparing for your vaccination

When: Early July (date to follow) and August 4th, by appointment
Location: See the MijnGezondheid.net message
Preparation:
1. Carefully read this health statement and contact us if you answer ‘yes’ to anything.
2. Read the information regarding national registration by RIVM
3. Come to your appointment on time with a face mask and valid ID.

N.B.: You cannot opt for a different vaccine. The government decides who gets which vaccine. If you refuse your turn, you will be last in line (mid-July).

Exception: If you had a confirmed COVID-19 infection less than 6 months before your first vaccination, you do not need a second jab to be fully protected. You are free to decide whether or not to take the second one. This is applicable to every Covid vaccine in use.

If you do not wish to receive your second dose of AstraZeneca, please let us know.

 

When will the rest be vaccinated?

Everyone born in or before 1955, or in 1961-1966, can book an appointment online with the GGD (municipial health services), before you even receive the letter. The letter will contain a phone number if you prefer to call.

Those in a (high) medical risk group, should have received a letter now from the GGD for a Pfizer/Moderna vaccination.If you haven’t received anything, please contact us.

For everyone else, we can only ask for your patience. We do not decide the order of vaccination.

Here you can see the order of vaccination for everyone else, or fill out this (Dutch) questionnaire.
You can also call the national information line at: 0800 – 1351 (between 8 AM and 8 PM).