Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie
Rotterdamse Rijweg 130
3042 AS Rotterdam
  010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Home | CVRM spreekuur

CVRM spreekuur

Mensen met een doorgemaakte hart- en vaatziekten worden uitgenodigd door de praktijkondersteuner om op het CVRM spreekuur te komen. CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management. Ofwel het managen van het risico op hart en vaatziekten.  Ook mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten (zoals verhoogde cholesterol of hoge bloeddruk) krijgen een uitnodiging voor het spreekuur.

 Jaarlijkse controle

Binnen het ketenzorgprogramma wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een consult met de praktijkondersteuner. In dit consult worden de laboratorium uitslagen met u besproken en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Tijdens het  lichamelijk onderzoek wordt er gekeken naar gewicht, tailleomtrek en bloeddruk. Met deze gegevens bekijkt de praktijkondersteuner samen met u hoe u het risico op hart en vaatziekten kunt verkleinen. Zo nodig wordt de huisarts gevraagd mee te kijken.

Voeding en leefstijl

De belangrijkste behandeling om het risico op hart en vaatziekten of herhaling daarvan te verminderen is het stimuleren van een gezonde leefstijl. Onder leefstijl valt het bewegen, voeding en stoppen met roken. Hoe gezond uw leefstijl is kunt u testen op testjeleefstijl.nl. Omdat er sprake is van een zorgketen zijn er naast de zorgprofessionals in de praktijk ook andere zorgprofessionals betrokken bij de zorg. Zo kunt u  naar de diëtiste gaan om uw voedingspatroon te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. De kosten worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed.

Medicatie

Naast het verbeteren van uw leefstijl kunt u ook behandeld worden met medicatie om uw bloeddruk of cholesterol te verlagen. Ook deze twee waarden hebben invloed op het risico op hart en vaatziekten.

Risicotest

Mensen met een verhoogd risico op het krijgen van hart en vaatziekten kunnen ook terecht bij de praktijkondersteuner. Om te onderzoeken of u mogelijk een verhoogd risico heeft, kunt u een test maken op www.testjerisico.nl