Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie
Rotterdamse Rijweg 130
3042 AS Rotterdam
  010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Home | Diabetes spreekuur

Diabetes spreekuur

Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte met teveel glucose in het bloed. Glucose is een vorm van suiker, en diabetes werd vroeger suikerziekte genoemd. Het hormoon insuline speelt een sleutelrol bij het op peil houden van de hoeveelheid glucose in het bloed, en dus bij diabetes. Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier. Het is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn.

Onze praktijk werkt samen met de zorggroep IZER. Patiënten met diabetes worden door onze praktijkondersteuners (POH) begeleid volgens beste landelijk richtlijnen.

Zorgprogramma Diabetes

Standaard controles

Een tot vier maal per jaar komt u op controle bij de praktijkondersteuner (POH) en/of huisarts. Tijdens deze controles wordt uw gezondheid ten aanzien van uw Diabetes uitvoerig gecontroleerd en besproken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Bloedsuiker en bloedwaardes

Bij elke controle wordt uw bloedsuikerwaarde geprikt en bepaald. Aan de hand van de uitslag wordt beoordeeld of u medicatie nodig heeft of dat de medicatie moet worden aangepast. Tweemaal per jaar laat uw huisarts of praktijkondersteuner uw bloed prikken om ook andere bloedwaardes te onderzoeken.

 Bloeddrukmeting 

Bij elke controle wordt uw bloeddruk gecontroleerd. Een hoge bloeddruk komt namelijk twee keer zo vaak voor bij mensen met diabetes als bij mensen zonder diabetes. Door diabetes kunnen de bloedvaten minder soepel zijn, waardoor de bloeddruk hoger wordt.

Voetcontrole

De praktijkondersteuner onderzoekt of u problemen heeft aan uw voeten die te maken hebben met uw diabetes. Voetproblemen komen bij diabetespatiënten vaak voor. Ook beoordeelt de praktijkondersteuner of het verstandig is om u door te verwijzen naar een podotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de voetproblemen wordt uw verwijzing vergoed.

 Oogcontrole

Eenmaal per 2 jaar wordt u geadviseerd om uw ogen te laten controleren bij een optometrist. Deze controle is nodig omdat u door uw diabetes een grotere kans heeft op complicaties. Veel mensen met diabetes krijgen er vroeg of laat mee te maken, in meer of mindere mate. Meestal is het ook het eerste merkbare gevolg van diabetes. Zelfs bijna de helft van de mensen met diabetes type 2 heeft op het moment van de diagnose al oogafwijkingen.

 Voeding en leefstijl

Voeding en leefstijl zijn belangrijk voor het onder controle houden bloedsuiker. Iedere controle zal dit onderwerp worden besproken. Vaak zal u worden doorverwezen naar een diëtist.