Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie
Rotterdamse Rijweg 130
3042 AS Rotterdam
  010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Home | Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Hier staat veelvoorkomende praktische vragen die wij veel horen.

Indien uw vraag hier niet wordt beantwoord of als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Ik ben (nog) geen patiënt

Kan ik mij hier inschrijven?

De praktijk is beperkt open voor nieuwe inschrijvingen.
Vanwege de Zorgverzekeringswet (ZVW 2009) zijn er bepaalde vereisten om u in te schrijven:

– Nederlandse zorgverzekering (Basisverzekering) gecontracteerd door Vecozo;
– Verblijfadres binnen ons zorggebied;
– Geldig identificatiebewijs.

Wij moeten uw verblijfadres verifiëren. Zorg dat u staat ingeschreven bij de gemeente Rotterdam. Indien dit niet mogelijk is of te lang op zich laat wachten, overhandigt u een ander bewijs. Denk hierbij aan een huurovereenkomst of een bevestiging van de gemeente.

Formulieren kunt u ophalen bij de balie, of hier downloaden.

Als u niet zeker weet of u bij ons mag inschrijven, kunt u informeren bij de assistente.

Ik kan me hier niet inschrijven, wat nu?

Vanwege de Zorgverzekeringswet heeft uw huisarts een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat hij/zij bij spoed binnen een bepaalde tijd bij u als patiënt moet zijn. U mag dus niet te ver van de praktijk wonen, anders kan uw huisarts zich niet aan die verplichting houden.

Vind huisartsen bij u in de buurt op www.kiesuwhuisarts.nl
door uw postcode in te voeren en te zoeken op de kaart.

Daarnaast kunt u kijken op www.zorgkaartnederland.nl door uw postcode in de zoekbalk in te vullen en te filteren op huisarts.

Als het u niet lukt om een huisarts te vinden, bijvoorbeeld omdat alle praktijken bij u in de buurt vol zijn, kunt u uw zorgverzekeraar bellen en inschakelen als bemiddelaar. Die heeft zorgplicht en daarmee een inspanningsverplichting om voor hun verzekerden toegang tot de huisartsenzorg te regelen.

Hoe verander ik van huisarts? (algemeen)

  1. Informeer waar u zich kunt inschrijven. Een praktijk kan u weigeren als u te ver woont, als de praktijk reeds vol is, als u niet bent verzekerd, of als een praktijk uw specifieke zorgwensen niet kan inwilligen.
  2. Schrijf uzelf in bij de praktijk door inschrijfformulieren en een kopie van uw identificatiebewijs en verzekeringspasje te overhandigen aan de assistente.
  3. Schrijf zo spoedig mogelijk uit bij uw vorige huisarts. Dit kan telefonisch of per mail. Zeg per wanneer u weggaat, waarheen, en of u toestemming geeft voor het overdragen van uw dossier. U mag namelijk maar bij één huisarts ingeschreven staan.
  4. Meldt u aan bij een apotheek. Bij het inschrijven heeft u reeds een apotheek moeten kiezen. Om u daar in te laten schrijven, kunt u informeren op de website van de desbetreffende apotheek.

Hoe meld ik mij aan bij een apotheek?

U kunt zelf kiezen bij welke apotheek u zich inschrijft. Registreren verloopt doorgaans telefonisch of online.

Bij ons in het gezondheidscentrum bevindt zich de Overschiese Apotheek.

Het staat u vrij te wisselen van apotheek, dit doet u bij de apotheek zelf.

Helpen jullie passanten?

Dit ligt aan de ernst van uw klachten en de drukte in de praktijk op dat moment. Bel daarom altijd van tevoren om te informeren bij de assistente.

Daarnaast willen we u verwijzen naar onze partner International Health Centre Rotterdam, die meer is ingericht voor internationals en passanten.

Wat zijn de kosten voor passanten?

Passanttarief 2020:
Dubbel consult € 59,66
Chirurgische ingreep € 91,68

Dit consult is inclusief eventuele verwijzingen, recepten of POCT (urinestrips, glucose, CRP).

Niet inbegrepen: Medicatie van de apotheek, labonderzoek of andere zaken buiten onze praktijk.

Als u een Nederlandse basisverzekering heeft die gecontracteerd is door Vecozo, zullen wij zorgen voor de declaratie. U betaalt geen eigen risico.

Indien dit niet het geval is, zult u vooraf moeten betalen aan de balie. Vervolgens krijgt u een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt op verzoek een afschrift van de afspraak meenemen, voor uzelf of voor uw eigen huisarts.

Ik ben patiënt

Ik ben nieuw; is een kennismakingsgesprek nodig?

Een kennismakingsgesprek is mogelijk nadat uw inschrijving compleet is.

Het staat u vrij om een consult in te plannen voor niets anders dan een kennismakingsgesprek. Wij raden u echter aan om van uw eerste reguliere afspraak, een dubbel consult te maken van 20 minuten.

Dan heeft de arts tijd om samen met u uw voorgeschiedenis door te nemen en wat praktijkzaken uit te leggen, voordat hij/zij uw eerste hulpvraag behandelt.

Heb ik een vaste dokter?

Wij hebben meerdere artsen bij ons werken, die doorgaans maximaal 3 of 4 dagen per week aanwezig zijn. Het is dus heel waarschijnlijk dat u niet elke keer dezelfde arts ziet.

Wij streven ernaar dat u voor dezelfde klacht wel steeds retour komt bij dezelfde arts, die al bekend is met die specifieke hulpvraag.

Als u zelf een voorkeur heeft, zullen wij ons best doen u daarin tegemoet te komen.

Hoe maak ik een afspraak?

Een afspraak bij de huisarts maakt u online, of telefonisch tussen 8:00-11:30 en 13:30-16:00. Indien u zo spoedig mogelijk terecht wilt, raden wij u aan dit telefonisch te doen. Indien het meerdere hulpvragen of psychische klachten betreft, willen wij u verzoeken een dubbele afspraak te maken van 20 minuten.

Afspraken bij de assistente of praktijkondersteuner, kan alleen telefonisch of aan de balie.

Hier kunt u een afspraak maken via MijnGezondheid.net
U ontvangt per mail een bevestiging.

U kunt hier direct online een afspraak maken zonder account. U krijgt geen bevestiging, dus noteer uw afspraak.

Hoe annuleer ik een afspraak?

Zeg uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af.

Dit kan telefonisch of per mail, alleen op werkdagen. Een afspraak op maandag moet dus de vrijdag ervoor afgezegd worden.

Als u niet (tijdig) uw afspraak afzegt, kunnen we niet een andere patiënt op het gereserveerde tijdstip laten komen.

Voor het niet verschijnen op uw afspraak kunnen altijd begrijpelijke redenen bestaan, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Als dit echter te vaak gebeurt, zullen wij helaas een wegblijftarief in rekening brengen.

Wat zijn de kosten en betaal ik eigen risico?

De tarieven die wij hanteren zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Als u een Nederlandse zorgverzekering heeft die is aangesloten bij Vecozo, declareren wij alles en betaalt u geen eigen risico.

Indien dit niet het geval is, betaalt u het passantentarief en declareert u zelf de kosten.

Eventuele bijkomende kosten waar u wel eigen risico voor betaalt:

Hier kunt u een medicijn opzoeken en kijken of deze wordt vergoed, of u moet bijbetalen en of er alternatieven zijn: www.medicijnkosten.nl
Let op: Dit kan afhankelijk zijn van uw zorgverzekering. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe krijg ik een herhaalrecept?

Een herhaalrecept is een recept voor een medicijn dat u de afgelopen maanden al vaker gebruikt heeft.

U kunt uw herhaalmedicatie ook telefonisch aanvragen.
Bel 010 – 415 75 12, optie 2

De receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Geef duidelijk uw naam, geboortedatum, namen en dosering van de medicijnen door.
Tevens of u de medicatie wilt laten bezorgen of niet.

Voor andere vragen over medicatie belt u onze assistente.
Bel 010 – 415 75 12, optie 3

U kunt ook via Mijngezondheid.net een herhaalrecept aanvragen.

Mijn medicijn is niet leverbaar of wordt niet (meer) vergoed, wat nu?

Indien een medicijn niet leverbaar is, neemt de apotheek doorgaans zelf contact met ons op om een alternatief voor u te vinden.

Indien een medicijn niet (meer) vergoed wordt, kunt u informeren bij de apotheek welke geschikte alternatieven er zijn. Neem vervolgens contact op met onze assistente, zij zal voor u overleggen met de huisarts.

Ik ben onverzekerd, wat nu?

Als u reeds bij ons bent ingeschreven en u heeft geen  Nederlandse zorgverzekering (meer), blijft u onze patiënt.

Dit betekent alleen wel dat u zelf vooraf aan de balie zult moeten betalen voor afspraken:

Consult <5 minuten € 14,65
Consult 5-20 minuten € 29,31
Consult >20 minuten € 58,62
Chirurgische ingreep € 90,08

De assistente zal een factuur aan u meegeven die u kunt gebruiken voor eventuele declaratie.

Geven jullie geneeskundige verklaringen af?

Het reglement van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst) staat niet toe dat huisartsen medische verklaringen over hun eigen patiënten afgeven.

Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken? Een auto te besturen? Naar school te gaan? Goed voor de kinderen te zorgen? Is terecht een geboekte reis geannuleerd?

Voor meer informatie, zoals de redenen voor deze regel en hoe u toch aan een verklaring kunt komen, verwijzen we u naar deze toelichting van de KNMG.

Wat is de klachtenprocedure?

Wij vinden het heel spijtig als u ontevreden bent met iemand binnen ons team. Het liefst zoeken we samen naar een oplossing maar als dit niet lukt of mogelijk is, zijn er externe instanties waar terecht kunt.

  1. Bespreek uw klacht eerst met de desbetreffende arts. Als uw klacht een assistente of praktijkondersteuner betreft, kunt u terecht bij onze vaste artsen (dhr. V.T Nguyen of mw. N. Ruiter).
  2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie huisartsen.
  3. Als het gaat om een gedraging die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen kunt u terecht bij het tuchtcollege.

Ik ben geen patiënt meer

Ik ben verhuisd of ga verhuizen, wat nu?

Geef dit telefonisch of per mail door aan onze assistente.

Indien u binnen Overschie verhuist, hoeft u na het doorgeven van de verhuizing verder niets te doen.

Als u buiten ons zorggebied gaat wonen, kunnen wij geen visites meer rijden en zal geadviseerd worden een nieuwe huisarts te zoeken. Totdat u een nieuwe huisarts heeft gevonden, blijft u bij ons patiënt. U kunt op www.zorgkaartnederland.nl zoeken naar een huisarts bij u in de buurt door uw postcode in de zoekbalk in te vullen.

Als u naar het buitenland verhuist, schrijf u dan bij ons uit. Op verzoek kunt u uw medisch dossier meenemen.

Hoe schrijf ik mij uit?

Als u een nieuwe huisarts heeft gevonden, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. Vermeld hierbij de volgende informatie:

  • Wanneer gaat u zich aldaar inschrijven?
  • Naar welke huisarts gaat u?
  • Geeft u toestemming voor het overdragen van uw medisch dossier? (Alleen binnen het land)

Als u naar het buitenland verhuist, laat het ons dan weten. Op verzoek kunnen wij uw medisch dossier op papier of op een USB meegeven. We nemen echter alleen USB’s in ongeopende verpakking aan, om onze eigen patiëntendatabase te beschermen tegen virussen.

Indien u binnen twee jaar vanaf uw uitschrijving terugkeert naar Nederland, zijn wij in staat uw digitale dossier te laten herstellen.