Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie
Rotterdamse Rijweg 130
3042 AS Rotterdam
  010 – 4157512

Huisartsenpraktijk Overschie  Rotterdamse Rijweg 130   3042 AS   Rotterdam   010 – 4157512

Home | Inschrijven patiënt

Inschrijven patiënt

De praktijk is beperkt OPEN voor nieuwe inschrijvingen.

Inschrijven is alleen mogelijk als u in Overschie of in Park 16Hoven woont en een Nederlandse basisverzekering heeft.

Graag ontvangen we de volgende documenten van u per e-mail:
– Inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend
– Geldig identiteitsbewijs
– Zorgpas of zorgpolis (evt. digitaal)

E-mail: inschrijving@huisartsoverschie.nl

>Inschrijfformulier

The practice is limited OPEN for new registrations.

You are eligible if you live in Overschie or Park 16Hoven, and have Dutch mandatory health insurance .

Please return the following documents to us, and e-mail them to us:
– Registration form, completed and signed
– Valid identity document
– Insurance card or policy (digital is ok)

> Registration form in English